Het beoefenen van Holacracy in Nederlandse bedrijven is een vrij recente ontwikkeling.  Zoals met elke nieuwe implementatie in een bedrijf, zijn er hobbels, onzekerheden en vragen. Een plek waar mensen van verschillende bedrijven samen kunnen komen om hierover te praten en ervaringen uit te wisselen is er nog niet.

Wij hebben de behoefte vanuit onze dagelijkse praktijk om deze leemte te vullen en hebben besloten het Nederlands Holacracy Platform in het leven te roepen.

De eerste actie van het Nederlands Holacracy Platform, zal een bijeenkomst zijn, waarbij je ervaringen kunt uitwisselen met soortgenoten die Holacracy in de praktijk brengen. Ook wie overweegt Holacracy te gaan gebruiken, kan aansluiten bij deze bijeenkomst.

De insteek van deze middag zal zijn; de toekomst: mede mogelijk gemaakt door Holacracy

Door mensen uit verschillende organisaties bij elkaar te brengen kunnen gemeenschappelijke behoeften in kaart worden gebracht, en afspraken worden gemaakt over hoe deze worden opgepakt.

Deze bijeenkomst is een eerste stap voor het Nederlands Holacracy Platform, waarbij we alle input en ideeën van de deelnemers verzamelen. Dit zal dan als voedingsbodem dienen voor de toekomst van dit platform.

Wij hopen op enthousiaste reacties.

Peter Kessels en Laura van Oorschot

Lees meer